Befektetési életbiztosítások

A befektetéssel kombinált vagy unit-linked életbiztosítások olyan szerződések,  ahol az ügyfél a befizetett díjból ún. befektetési egységeket vásárol. A befektetési egység hasonlóan a befektetési jegyhez egy értékpapírokat tartalmazó befektetési alap tulajdoni részesedését  testesíti meg, tehát a szerződő befektetési alapokba fektet ezáltal. Az ügyfél döntése, hogy milyen arányban osztja el a díjat a rendelkezésére álló befektetési lehetőségek között, ebbe nem szól bele a biztosító, de a befektetési kockázatot az ügyfél viseli, tehát nincs (egyes termékekben van) előre garanciája a hozam mértékére.

A rendszeres megtakarítás sajátos befektetési elvekre épül, mellyel jól kihasználható a a futamidő alatt a tőzsdei árfolyamok hullámzása. Ezt az ún. átlagköltség („cost average”) hatást, csak hosszú futamidő melletti rendszeres befektetések esetében lehet kihasználni. Minél gyakoribb a befizetés, annál jobban érvényesül az elv, így akár akkor is nyereséges lehet befektetés, ha folyamat kezdetén a piac magasabban állt a záráshoz képest.

Befektetési életbiztosítások, rendszeres befektetések


Az időnek nincs visszavásárlási értéke!

Minél hamarabb kezd el felhalmozni, annál kevesebbet kell félretennie! Érdeklődjön most!

Gyakran Ismétlődő Kérdések

  • Mi az a kezdeti költség?

    A biztosítók kezdeti befizetéseink egy részét úgynevezett kezdeti egységként tartják nyilván, és azokból - az egyéb, felhalmozási egységektől eltérően - költségrészt vonnak el, elsősorbanazért, hogy abból fizessék ki az ügyfél megszerzése miatti terheiket (üzletkötői jutalék). Az ilyen jellegű elvonás általában az első két év befizetéseit érinti, mértéke konstrukciótól függően változó, egyes termékek esetében az első három év díját tekintik kezdeti díjnak. A kezdeti költséget százalékos formában határozzák meg, a kezdeti egységek számát csökkentik évente 6-11%-al. Fontos kiemelni, hogy nem a kezdeti befizetett összegből vonnak el, hanem a kezdeti befizetésből vásárolt egységek darabszámát csökkentik. Fontos továbbá, hogy mindig a maradék egységek darabszámát csökkentik, így összességében a kezdeti díjak átlagosan 60-70%-át vonják el a tartam során.
  • Mibe fektethetem a pénzem?

  • Kik lehetnek a biztosítási szerződés szereplői?

    . A szerződő fél az a személy, aki a biztosítóval megköti a biztosítási szerződést. Szerződést bárki köthet, aki egyébként jogosult polgári jogi szerződések megkötésére is. A biztosítási szerződés a szerződő féllel szemben egyéb különleges követelményeket nem fogalmaz meg. A biztosított az a személy, akinek a vagyona, vagyoni érdeke, élete, testi épsége, egészsége kerül biztosításra. A szerződő fél és a biztosított lehet külön személy is, de lehet ugyanaz is. A biztosítási szerződésben több biztosított is szerepelhet. a kedvezményezett a szerződésben megnevezett, a szolgáltatási összeg felvételére jogosult személy.
  • Összehasonlítás más termékekkel