SFDR közzététel

fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 számú EU rendelet (SDFR) harmonizált szabályokat határoz meg a többek között a pénzügyi tanácsadók és független biztosításközvetítők által a fenntarthatósági kockázatoknak a folyamataikba való integrálása és e folyamataik során a fenntarthatóság szempontjából káros hatások figyelembevétele, valamint a pénzügyi termékekről szóló, fenntarthatósággal kapcsolatos információk tekintetében alkalmazandó átláthatósággal kapcsolatban.

Az SFDR előírja a biztosításközvetítő pénzügyi tanácsadónak minősülő gazdasági szereplőknek, hogy a honlapjukon adjanak tájékoztatást arról, hogy befektetési, illetve biztosítási tanácsadásuk során figyelembe veszik-e a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat, amennyiben pedig nem, úgy indokolni kötelesek, hogy miért nem veszik figyelembe a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait.

A fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos tanácsadásnak arra kell kiterjednie, hogy a fenntarthatóságnak milyen kockázatai, negatív hatásai vannak/lehetnek a biztosítási termékek hozamaira nézve. A Global Partners Biztosítási Alkusz Kft. a biztosítási tanácsadási tevékenysége során nem veszi figyelembe a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat.

Indoklás:

Társaságunknak saját terméke nincs, a tanácsadás során ezért kizárólag a biztosító partnereinktől kapott információkra, adatokra, tájékoztatókra hagyatkozhatunk. Ebből következően a fenntarthatóságot a biztosítási terméket kínáló biztosító társaságok veszik figyelembe és nyújtanak ezzel kapcsolatos információkat a szerződés megkötését megelőzően, illetve indokolják az információk esetleges hiányát a szerződéskötést megelőzően. Mindezek alapján, mint független biztosításközvetítő, a fenntarthatósági kockázatok figyelembevételére részünkről már külön nem kerül sor.

Fentiektől függetlenül törekszünk rá, hogy a tevékenységünk során figyelembe vegyük a környezeti, éghajlatvédelmi tényezőket. Ezért alakítottuk ki a papírmentes irodai környezetet, az otthoni munkavégzés lehetőségét (csökkentve a munkába járás környezetterhelését), vagy az irodai szelektív hulladékgyűjtés rendszerét. Javadalmazási politikánk nem részesíti előnyben egyik partnerünket sem a másik terhére, és mindegyik partnerünk SFDR tájékoztatását, vagy annak hiányát és indoklását beépítjük a tanácsadói folyamatba.