Jogvédelem (vállalkozásoknak)

Miért előnyös a szerződő vállalkozásnak?
 • Szakértő jogi hátteret kap a legfontosabb céges ügyekben (hiszen a saját ügyvédje sem lehet mindenben profi)
 • Ez a védelem egész Európára kiterjed
 • 24 órás jogsegély vonallal
 • A segítség készpénzben is kifejezhető! Óvadék, biztosíték…
 • Komplex: nem csak a vállalkozásra, de ingatlanra, ingóságra, emberekre is kiterjed a védelem
 • Költségelhető, járulékmentesen!

Milyen jogi szolgáltatást tartalmaz?

 • Kártérítési jogvédelem

  Valamennyi biztosítottra kiterjed (vállalkozás, magánszemély, ingóság és ingatlan) A kárt egy kívülálló okozza , pl. valaki kárt okoz a gépeiben, szállítás során sérül az áru, jóhírnév megsértése, vagy egy versenytárs bitorolja az ipari mintát
 • Büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem

  A biztosított magánszemély ellen gondatlanságból elkövetett szabálysértés, bcs. miatt indított eljárások, pl. a terhelt védelme munkájával kapcsolatos bűncselekményekben.: pl. foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, számviteli rend megsértése, környezetkárosítás, minőség hamis tanúsítása
 • Jogi tanácsadás

  Biztosítási eseményhez kell kapcsolódnia. Egyszeri alkalommal (szóbeli és írásbeli kérdésre is) Idehaza jogi állásfoglalást ad, Európai üggyel kapcsolatban csak tájékoztatást az adott országban várható eljárásról
 • Szerződéses jogvédelem

  Ide tartoznak pl. ingóságok vételi, bérleti szerződéseiből fakadó viták, biztosítási szerződések, pénzügyi szerződések (hitel-, és lízing szerződések megszegése) Jótállási, szavatossági ügyek Ingatlan jogvédelem, mint pl.. bérleti szerződés megszegése, közüzemi szerződések jogvitái, ingatlan őrző-védő szerződései.
 • Közreműködési szolgáltatások

  Vállalkozás közhiteles nyilvántartásával kapcsolatban VAGY Szerződés szövegezése és/vagy véleményezése VAGY Munkajogi közreműködési szolgáltatás Közreműködés közhiteles nyilvántartással k. Cégnév, székhely, telephely, fióktelep, tevékenységi kör, tagok, vezető tisztségviselővel kapcsolatos adatváltozások bejelentése, bejegyeztetése Dokumentumok előkészítése, benyújtása Hiánypótlásban képviselet Bejegyzésről szóló határozat kézhezvételéig Nem terjed ki: legfőbb szerv (pl. közgyűlés) összehívására, vagyonban (pl. alaptőke) és vállalkozási formában beállott változásokra! Szerződés szövegezése / véleményezése szerződéses, munkajogi és ingatlan jogvédelemre
 • Munkajogi közreműködési szolg.

  A vállalkozás és az alkalmazottak közt felmerülő kérdések rendezése. A vállalkozás képviseletében okiratok készítése, véleményezése, egyeztető tárgyalásokon való részvétel
 • Munkajogi jogvédelem

  Ez nem más, mint a munkáltató képviselete a munkavállalóval szemben! Pl. üzemi balesetből fakadó kártérítési igény, vagy rendkívüli elbocsátás után keresettel él a munkavállaló

Próbálja ki!

A jogvédelmi biztosítással több százezer forint ügyvédi költséget takaríthat meg!