Jogvédelem


A jogvédelmi biztosító feladata a biztosított támogatása érdekeinek érvényesítésében kárrendezésre specializálódott szakemberekkel, a biztosító alkalmazásában álló jogászokkal, a biztosított által kiválasztott ügyvéddel. Az érdekeink hatékony képviselete azonban megfelelő információ és szaktudás nélkül esélytelen. A jogvédelmi szervezetek arra hivatottak, hogy az érintett területet kiválóan ismerő szakemberek és jogászok bevonásával támogassák ügyfeleiket a jogi érdekérvényesítés folyamatában.
Ennek eredményeképpen egyenrangú félként léphet fel állami szervek, multinacionális cégek vagy külföldi hatóságokkal vívott jogvitában is!

Az igazságszolgáltatás anyagi vonzata az egyén számára rendszerint túl magas, egy válallkozás számára, pedig gyakran nem éri meg a vesződséget a gyakori kis értékű viták peres rendezése. Az élet számos jogi bonyodalmában a jogvédelmi biztosítás a biztosítási összegig első és másodfokon viseli:

  • a biztosított által választott ügyvéd szokásos honoráriumát,
  • a perindítás eljárási illetékét
  • a bírósági és bírósági végrehajtói költségeket,
  • a bíróság által megidézett tanúk és a bíróság által kirendelt szakértők igénybevételéért fizetendő költségtérítést,
  • a perbeli ellenfél azon költségeit, melyeket a biztosított a bírósági döntés alapján köteles megtéríteni